Automatic Maniac Garage

Termeni și Condiții

Echipa noastră este formată din profesioniști cu experiență vastă în domeniu, care oferă soluții personalizate pentru fiecare client.

Termeni și Condiții

Definiții și termeni

automaticmaniac.ro este denumirea comercială a AUTOMATIC MANIAC GARAGE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Arad, Str. Miorița, Bl. 249, Ap. 3, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J02/670/2018 și cod unic de înregistrare fiscală 39265585 (în continuare “automaticmaniac.ro” sau “noi”). Vânzător – automaticmaniac.ro. Cumpărător – poate fi orice persoană fizică peste 16 ani, persoană juridică sau entitate juridică care își creează un cont pe Site și plasează o comandă. Client – poate fi orice persoană fizică peste 16 ani, persoană juridică sau entitate juridică care are sau obține acces la CONTINUT prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de automaticmaniac.ro (electronic, telefonic, rețele sociale, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între automaticmaniac.ro și aceasta, necesitând crearea și utilizarea unui Cont. Utilizator – orice persoană fizică peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe Site care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale. Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”. Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului să transmită Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul său în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate. Favorite – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții, folosind serviciul oferit de Vânzător pentru urmărirea Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale. Listă – secțiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri sau Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul meu”). Listele pot fi:

Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului dacă acesta a distribuit-o pe rețelele de socializare (Facebook, LinkedIn și Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite; Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca și publice oricând, direct din Contul său, secțiunea Favorite. Coșul meu – secțiune din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze în momentul adăugării sau la un moment ulterior. În cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia. Site – magazinul online împreună cu celelalte componente (blog/pagini de prezentare conținut/etc.) găzduit la adresa web automaticmaniac.ro și subdomeniile acestuia. Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site. Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat. Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător. Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului. Conținut – reprezintă:

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta, în conformitate cu politica de confidențialitate; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă; informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă, conform informațiilor de contactare; date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia, conform informațiilor de contactare. Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitatea acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător. Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu. Comentariu – apreciere sau observație, pe marginea conținutului. Întrebare – formulă de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători sau automaticmaniac.ro cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă. Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător sau automaticmaniac.ro. Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/web push/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea “Cont/Favorite” precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către automaticmaniac.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de tranzacții agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare. Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare. Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora. Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid conform legii.

În acest text am corectat erorile gramaticale și de ortografie, am adăugat spații unde era necesar și am modificat unele cuvinte pentru a fi mai clare și coerente în context. Acesta este textul corectat și rescris conform cerințelor.

Documente contractuale

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face ulterior, după procesarea comenzii electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comanda. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comanda, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată în cazul în care aceasta a fost achitată de către Cumpărător.

Confirmarea de înregistrare a Comenzii primită de către Cumpărător automat nu creează obligații contractuale și nu este o confirmare a faptului că produsele pot fi livrate. Contractul se consideră încheiat în momentul în care Vânzătorul acceptă comanda transmisă de Cumpărător. Acesta este momentul primirii de către Cumpărător, de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

Politica de vânzare online

Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate, automaticmaniac.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că, în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel automaticmaniac.ro. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al automaticmaniac.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta, în acord cu politica de confidențialitate.

În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, automaticmaniac.ro își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informațiilor din cadrul Site-ului.

Automaticmaniac.ro poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care automaticmaniac.ro are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții automaticmaniac.ro.

În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

După 14 (paisprezece) zile de la achiziționarea unui Bun sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziționat, dacă acesta a optat pentru această opțiune. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători de pe Site și se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii și în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

Cesionarea și subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a automaticmaniac.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de automaticmaniac.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al automaticmaniac.ro asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al automaticmaniac.ro.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între automaticmaniac.ro și acesta, și fără nicio garanție implicită sau expresă formulată din partea automaticmaniac.ro cu referire la acel Conținut.

Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care automaticmaniac.ro conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea automaticmaniac.ro pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea automaticmaniac.ro și/sau al angajatului/prepusului automaticmaniac.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Automaticmaniac.ro își asumă dreptul de a efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări Site-ului, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Comandă

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • prețurile afișate pe site-ul automaticmaniac.ro sunt rezultatul unei erori materiale;
 • produsul/produsele sau serviciul/serviciile comandate nu se mai află pe stoc și acest lucru nu a fost actualizat pe site înainte de plasarea comenzii;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de automaticmaniac.ro, în cazul plății online;
 • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

Cumpărătorul (persoana fizică) are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
 • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

Pentru a exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul despre decizia sa de a se retrage din Contract printr-o declarație explicită în acest sens. Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular de retragere prevăzut în OUG nr. 34/2014 sau poate furniza o declarație clară în care menționează că se retrage din Contract.

Dacă Cumpărătorul se retrage din Contract, Vânzătorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit de la Cumpărător, inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din alegerea Cumpărătorului pentru un tip de livrare diferit de cel standard oferit de Vânzător), fără întârzieri nejustificate și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care Vânzătorul este informat despre decizia Cumpărătorului de a se retrage din Contract. Rambursarea sumelor va fi efectuată folosind aceleași mijloace de plată utilizate de Cumpărător pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul a fost de acord cu altă modalitate de rambursare, fără ca acest lucru să genereze costuri suplimentare pentru Cumpărător.

Vânzătorul poate amâna rambursarea până la primirea Bunurilor returnate sau până la primirea unei dovezi a expedierii Bunurilor de la Cumpărător, având în vedere data cea mai apropiată.

Cumpărătorul trebuie să returneze Bunurile sau să le predea Vânzătorului fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de 14 zile de la data la care a informat Vânzătorul despre decizia sa de a se retrage din Contract. Termenul este respectat dacă Cumpărătorul trimite Bunurile înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Cumpărătorul va suporta costurile directe ale returnării Bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul (persoană fizică) decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur de pe site.

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 zile de la data primirii produsului/produselor, în condițiile în care returul este agreat de către Vânzător conform legii. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
 • pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar -> prin virament bancar;

Cumpărătorul are opțiunea de a folosi suma care trebuie returnată pentru a plasa o comandă nouă pe Site.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat și plătit de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

Disponibilitatea unui Bun va fi afișată pe Site după cum urmează:

 • “în stoc” – peste 3 bucăți;
 • “stoc limitat” – avem mai puțin de 3 bucăți;
 • “în stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul nostru. Dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “în stoc furnizor”, unul dintre consultanții noștri de vânzări te va contacta în cel mai scurt timp ca să îți comunice disponibilitatea Bunului;
 • “la comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul nostru și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “la comandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului;
 • “precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul nostru și nici în stocul furnizorului. Dar, dacă înregistrezi o comandă pentru un Bun care are

  în dreptul lui “precomandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului.

 • “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul nostru;
 • “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

 

Astfel, disponibilitatea produselor pe Site va fi actualizată în funcție de stocul existent, iar Cumpărătorul va fi informat cu privire la termenele și condițiile de livrare pentru produsele comandate.

 

Bunuri și servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere:
 • În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator), ne rezervăm dreptul de a accepta sau nu returul produselor.
 • Produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat. Dacă produsele returnate prezintă deteriorări sau sunt incomplete, prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, ne rezervăm dreptul de a opri o sumă din valoarea produsului (valoare cu TVA), sumă ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.
 • Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător.
 • Furnizarea de bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere.
 • Furnizarea de bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar.
 • Furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid.
 • Furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător.
 • Furnizarea de bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.
 • Contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare.
 • Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.
 • Furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații.
 • Furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început

  cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 • Ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

Confidențialitate - Prelucrarea datelor cu caracter personal

Automaticmaniac.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în cadrul Politicii de Confidențialitate.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații, în acord cu politica de confidențialitate. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. Automaticmaniac.ro nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă politica de confidențialitate sau legislația în vigoare nu prevede alte specificații în acest sens.

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidențialitate, care face parte din prezentul Document.

Comunicări comerciale

Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice, inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:

 • prin modificarea setărilor din Contul de client;
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător;
 • prin contactarea Vânzătorului.

Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea din Contul de client “Coșul meu” sau “Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:

 • modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate;
 • recomandări de Bunuri sau Servicii similare cu cele adăugate;
 • disponibilitatea stocului referitoare la Bunuri sau Servicii adăugate.

În urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat.

Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la automaticmaniac.ro, prin modificarea opțiunilor din Contul de client sau prin contactarea automaticmaniac.ro în acest sens.

De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie, în conformitate cu politica de confidențialitate. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dvs. la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs., nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj, prin modificarea opțiunilor din Contul de client sau prin contactarea automaticmaniac.ro.

Facturare - Plată

Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate pe site-ul automaticmaniac.ro includ T.V.A., conform legislației în vigoare. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare și să achite factura.

Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de automaticmaniac.ro, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, prin curier/postă, în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile prin curier/postă, în format electronic prin adăugarea acestora de către automaticmaniac.ro în Contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului său sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de exemplu: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

Livrarea Bunurilor
 • Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către automaticmaniac.ro le găsești în secțiunea Livrare.
 • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.
Garanții

Toate Bunurile comercializate de către automaticmaniac.ro, cu excepția Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul Bunurilor vândute și livrate de automaticmaniac.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către S.C. Automatic Maniac Garage S.R.L.

Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent Bunului din Comanda, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției. Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția Bunului către Vânzător. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

În cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garanție este emis de către automaticmaniac.ro, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită față de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

Transferul Proprietății Bunurilor

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri

Scrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări și Răspunsuri se poate face de către Utilizatori/ Clienți/ Cumpărători în secțiunile “Blog” și “Magazin”. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la păreri, întrebări, sugestii, comentarii etc. în cadrul secțiunii “Blog”, și în cadrul secțiunii “Magazin” la calitatea, caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit Review/ Comentariu/ Întrebare/ Răspuns pe Site, Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dă dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, șterge, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Utilizator/ Client/ Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/ Comentariu/ Întrebare/ Răspuns în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 • să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;
 • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv;
 • să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/ Client/ Cumpărător;
 • să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site;
 • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 • să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit produs sau serviciu de pe Site fără a face referire la alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii;
 • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale (detalii de contact, informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;
 • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;
 • să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/ Comentarii/ Întrebări/ Răspunsuri care să conțină materiale de natură publicitară;
 • să nu utilizeze Review-ul/ Comentariul/ Întrebarea/ Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluare realistă și critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul/ Clientul/ Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul, articolul de blog sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului, articolului de blog sau serviciului. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Utilizatorii/ Clienții/ Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care atașează fișiere foto sau video vor respecta următoarele reguli:

 • fișierele încărcate vor conține imagini și/sau videoclipuri care se referă la produsul, articolul de blog sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fișierele încărcate respectă drepturile de autor;
 • fișierele încărcate nu vor conține violență, conținut pentru adulți, limbaj licențios sau alt conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran, a orientării sexuale sau politice;
 • fișierele încărcate nu vor conține informații legate de alte persoane;
 • fișierele încărcate nu vor conține URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfășoară aceeași activitate comercială ca Vânzătorul.

Când un Review/ Comentariu/ Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/ Client/ Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenilor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/ Clientului/ Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/ Comentarii/ Întrebări sau Răspunsuri în secțiunile “Întrebări și răspunsuri ale clienților” și “Review-uri”.

Utilizarea cookie-urilor

gnh

Transferul Proprietății Bunurilor

gnh

Transferul Proprietății Bunurilor

gnh

gnh

Open chat
Salut! Cu ce va putem ajuta?